Fællesskab der giver mod på livet...
Fællesskab der giver mod på livet...
Fællesskab der giver mod på livet...
Fællesskab der giver mod på livet...

Velkommen ombord på vores hjemmeside!

Sydthy Friskole er en eksamens- og prøvefri skole fra 0. til 8. klasse. Her læner vi os op ad den Grundtvig-Koldske tankegang, og vi arbejder ud fra devisen ”Kun bog gør ingen klog”. Vi vægter derfor Hoved, Hånd og Hjerte lige højt, også på stedet kaldet de 3 H’er. Enten hver for sig eller i et sirligt samspil.

Lysten til læring og til livet ses som værende de vigtigste elementer, og vi værner, i et stærkt samarbejde med hjemmet, om barnets iboende nysgerrighed og gejst. Dette for, at det enkelte barn skal have muligheden for at føle sig værdifuld i livet, samt at kende og omfavne sin egen værdi.

Du er velkommen til at kigge rundt på vores hjemmeside, men vil du lære os rigtigt at kende, må du komme på besøg.

Børnehaven Muslingen

Se mere om børnehave og SFO

Undervisningen

Hoved, hånd og hjerte

Legestuen

Et gratis tilbud til dig

Fællesskabet

Livet på skolen

Om skolen

Hoved, hånd og hjerte

Kontakt

Skolens kontaktoplysninger