Om børnehaven

Muslingen er beliggende i Visby og er en del af Sydthy Friskole. Muslingen er en lille og familiær børnehave normeret til 25 børn. Vi vægter en god personalenormering, samarbejdet med hjemmet og børnenes trivsel meget højt. Yderligere beskrivelser af livet i Muslingen, kan du finde under fanen ”hverdagen”.

Forældreråd

Børnehaven Muslingen er en privatinstitution, godkendt efter dagtilbudslovens § 20 – drevet af Sydthy Friskole. Friskolens bestyrelse er derfor den ansvarlige bestyrelse for både børnehave og skole.

Børnehaven har dog mulighed for at oprette sit eget forældreråd, bestående af 3 medlemmer, hvoraf alle skal være forældre til børn i børnehaven. Rådet skal desuden bestå af en ledelsesrepræsentant, en medarbejderrepræsentant og mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer.

Medlemmer af forældrerådet og suppleanter vælges for ét år ad gangen. Forældrerådet arbejder inden for friskolens formål og værdigrundlag og er med til at fastsætte rammerne for børnehavens daglige virke – opgaverne er mangeartede og kan være alt fra indretning, planlægning af arrangementer til diskussion af pædagogiske principper og læreplaner.