Priser - børnehaven

Takster for forældrebetaling:

Betaling i 11 måneder (juli måned er betalingsfri)

Fuldtid: 2099 kr. (pr. 1/1 2023)
Deltid (30): 1574 kr. (pr. 1/1 2023)

Dertil kommer en betaling på 100 kr. til morgenmad, eftermiddagsmad og maddage. Juli er betalingsfri.

Priser for SFO og Klub Frigear (4. årgang) findes under fanen: OM skolen og priser.