Skolekreds

I skolens vedtægt § 4 stk. 3 står: ”Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Medlem af skolekredsen kan enhver blive, som føler sig knyttet til skolen, og som er villig til efter evne at deltage i dens økonomiske opretholdelse.” Ydermere i § 5 stk. 2: ”Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme.”

Nuværende forældre og ansatte er automatisk medlem af skolekredsen. Øvrige interesserede kan tegne sig som medlem for 100 kr./år ved henvendelse til kontoret. Kontingenterne opkræves hvert år i februar, og vi opfordrer til, at man tilmelder den PBS fremadrettet.

Som medlem får man, foruden ret til at stemme ved generalforsamlingen, også tilsendt skolens nyhedsbreve via mail. Ønsker man at modtage Friskoleforeningens blad, kan man det for 250 kr./år ved henvendelse til kontoret.