Samarbejdet med skolen

Vi har et godt og tæt samarbejde med skolen, hvilket er til glæde for både store og små. Vi har fælles maddage, vi deltager i morgensang og har fælles sociale arrangementer fx arbejdsdag og teateraften. Ligeledes møder børnehavebørnene og skoleeleverne hinanden hver dag i vores fælles skolegård. Her kender vi alle hinanden og samspillet mellem store og små er helt fantastisk og en væsentlig del af stedets DNA. Her passer vi alle på hinanden i et positivt fællesskab.